Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Станислава Мартинова Богомилова доктор


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести
УС: Кинезитерапия
Е-поща: stanislava.bogomilova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена  на 19.01.1988 г. в гр. Варна. Започва образованието си като „професионален бакалавър" по специалността "Рехабилитатор" (МК на МУ-Варна, 2009), защитава магистърска степен по специалността "Кинезитерапия" (НСА „Васил Левски" – София, 2011), а понастоящем е докторант в катедра "Кинезитерапия" към ЮЗУ " Неофит Рилски"- Благоевград. Провела е обучение по програма Еразъм + (Рига, 2017г.) и квалификационни курсове по мануален лимфен дренаж. От  2014 г. е асистент в УС по Рехабилитация на МК на МУ-Варна с преподаване на лечебен масаж и кинезитерапия, а от 2018 г. в УС „Кинезитерапия“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“ към Факултет обществено здравеопазване на МУ – Варна.

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ).