Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Румяна Николова Лалева

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС: Акушерка
Е-поща: Rumyana.Laleva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677282

 

Биография

Родена на  07.01.1969г. в град  Каварна. Завършила  ПМИ  в гр. Варна  през  1990 год. специалност "Акушерка",  "Управление  здравни  грижи" бакалавърска и магистърска  степен  през 2012 год. в МУ Варна, Сертификати  І  и  ІІ  степен  "Качествени  здравни  грижи"  от  БАПЗГ. 
Трудов стаж: в  Общинска  болница  град  Тервел  в  АГО  от  м. ІІІ  1990 г.  до  м.ІІ  1991г. ;
от м. ІІ 1991г.  до  м.V 1997г.   работила  в  ДМСГ  кв. Виница  в  отделение "Малформации"; 
от м. V 1997 г.  до  м. ІХ 2015г. работила  в  СБАГАЛ " Проф. д-р Д.Стаматов "ЕООД гр.  Варна  в  Детско  отделение  2 год, отделение  Патологична  бременност 8 год. и  в  Родилно  отделение  8 год. 

От 18.09.2015г. след  конкурс  е  Преподавател  по  практика  на  акушерки в  Катедра "Здравни  грижи",   МУ Варна.

Публикации

​ 1 публикация  и  множество  участия  в  конференции и  обучителни  курсове

Научни публикации​

Член на

​БАПЗГ