Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ac. Славена Тодорова Илиева

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​​


Катедра: Здравни грижи
УС:Акушерка
Е-поща: Slavena.Ilieva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 282

 

Биография

Завършила  МУ „Проф. д-р П. Стоянов"- Варна, специалност „Акушерка" с ОКС „Бакалавър" и  „Управление на здравните грижи"  с ОКС „Магистър". От август 2012 до декември 2016г. работи като Акушерка в интензивно неонатологично отделение към СБАГАЛ „проф.д-р Д. Стаматов ЕООД гр. Варна.

От Януари 2016 до момента работи като асистент в катедра „Здравни грижи"- МУ Варна. Има над 20 публикации и участия в научни конференции и форуми на специалисти по здравни грижи. През януари 2019г придобива специалност „Обществено здравеопазване" към МУ-Варна.

Посетени курсове:

-         Курс за продължаващо обучение  на  тема "Преглед на новородено" с лектори от Великобритания, 2018 г. гр. София

-         Курс  на тема „Ресусцитация на новороденото" с лектори от Великобритания, 2018г. гр. София;

-        „Педагогическа компмпетентност" I ниво 2019,  доц. Маринела Грудева, д.п

      Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) и Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA). 


Публикации

​Има над 2 публикации и  участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на  обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерската практика.

Научни публикации​

Член на

​​БАПЗГ.​