Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ac. д-​р Теофан Христов Куюмджиев


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Teofan.Kuyumdzhiev@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 186

 

Биография

Завършва специалност Медицина МУ-Варна-1989 г. Работи една година  в с. Мадара като участъков лекар от Октомври 1989 до Октомври 1990 г. След това започва работа в Хирургично отделение –Общинска б-ца –гр. Н.Пазар и работи там до 2002 г., като от 1990 до 1995 специализира Коремна хирургия, специалност, която защитава в края на 1995 г.От 2002 м.Март до м.Април 2004 работи в ДКЦ-“Еквита“-в хирургичен кабинет. От 2004 до 2014 г. работи като лекар на сонда в Ангола.
От м.Януари 2016 е на работа в Катедра “Медицина на бедствените ситуации и Морска медицина“.

Публикации

​Научни публикации

Член на

БЛС