Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

УС Морелечение, физиотерапия и рехабилитация

История и факти

УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация е филиал и  наследник на създадения през 1959 год. научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация (НИКФР) – гр. София. След решение на академичния съвет на ВМИ – Варна през 1972 год. филиалът е преобразуван в УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. През 1986 год. в терапевтичната болница в гр. Варна е създадено отделение по физикална терапия и рехабилитация към УС „Физиотерапия морелечение, и рехабилитация". В историята на УС  тя се оглавява от следните ръководители:

Доц. д-р Стамат Стаматов (1972-1985) като същия завежда и филиала от 1962-1972

Доц. Илия Димитров (1986-1988)

Доц. д-р Лиляна Боянова ( 1988-1991)

Доц. д-р Тодор Тодоров (1991-2015)

Доц. д-р Илия Тодоров 2015

В УС се провежда обучение по дисциплината „физикална и рехабилитационна медицина" на студенти – магистри по медицина, лекари- специализанти в същата специалност, медицински сестри и акушерки, рехабилитатори, лекари – обща медицина. В катедрата се провежда и републикански курс по мануална медицина - 3 цикъла (високо специализирана дейност – 20дни). 

Учебната дейност за студенти се провежда през 8-я семестър на обучението по медицина и включва хорариум от 16ч. лекции и 32ч. упражнения.

Общо сътрудниците на клиниката имат над 90 публикации в списания и форуми. Основно се работи и проучва ефекта на мануалната медицина при най- честата патология на гръбначния стълб – функционални блокажи и дискогенни заболявания. Проучва се ефектът и на лечението с колаген при различни заболявания, както и ефектът на останалата физикална терапия при заболявания на гръбначния стълб и периферните стави.