Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова д.м.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002;

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:
Е-поща: ant_dimova@abv.bg; antonia.dimova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 168

 

Биография

Проф. Антония Димова, д.м. е родена на 19.11.1974 г. в гр. Шумен

Образование

Доктор по научната специалност 03.01.53 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията - 2005г.
Магистър по "Здравен мениджмънт", Медицински университет – Варна, диплома серия МУ № 002165, рег. № 27/1998г.
Природо-математическа гимназия "Нанчо Попович" – Шумен – 1992г.

Специализации

Придобита специалност по Медицинска информатика и здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна – 2003г.

Специализации по "Здравна политика и мениджмънт" от Университета Джорджтаун във Вашингтон, САЩ; здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите и оценка на здравните технологии в Испания, Швейцария, Холандия, САЩ, Словения, Хърватия и България. Сертифициран "Одитор на система по качеството" и "Пълномощник за система по качеството" от TÜV Rheinland Group и Научно дружество „Социална медицина, информатика и здравен мениджмънт".

Академични длъжности

2018 г. – професор

2008 г. – доцент

2005 г. – главен асистент

2003 г. старши асистент

1999 г. – асистент

Заема последователно длъжности ръководител УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" (2017 г.), ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването (2017-2019 г.), заместник декан на ФОЗ (2018-2020 г.). През юни 2020 г. е избрана за декан на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна.

Преподавателска дейност

Лекции по здравен мениджмънт, управление на качеството в здравеопазването, здравна политика в бакалавърските и магистърските програми на Факултета по обществено здравеопазване. Лектор е в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт.

Участва в обучението на докторанти по научните специалности Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването) и Управление на общественото здраве, както и на специализанти по Медицинска информатика и здравен мениджмънт.

Била е гост-преподавател в Икономически университет – Варна и Технически университет – Варна.

Участие в проекти

Оценка на здравната система в България – ефективност, равнопоставеност, устойчивост - научно-изследователски проект, финансиран от Фонд „Наука" на МУ-Варна, ръководител на проекта, 2018-2021 г.

Costs Analysis of Family Planning Services: Study based on the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme for the Promotion of the Social Inclusion of Roma and other vulnerable groups - ZOV Programme, 2018

State of Health in the EU - проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, финансиран от Европейската комисия, експерт за България, 2017 и 2019 г.

Health System Performance Assessment – Integrated Care Assessment – научно-изследователски проект на Optimity Advisors (UK), финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, експерт за България, 2017 г.

Сравнителен анализ на разходите за здравно-социални услуги, предоставяни в рамките на Проект „Домашни грижи за независим и достоен живо" на БЧК, Български червен кръст, Министерство на труда и социалната политики, Министерство на здравеопазването, Швейцарски червен кръст, изпълнител „Глобал Адвайзърс" АД, 2016-2017

Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting – проект, финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, експерт по планиране и развитие на ресурсите в здравеопазването, 2013-2016 г.

ICARE4EU Иновативни грижи за хора с множество хронични заболявания в Европа, Европейска комисия, експерт за България, 2013-2016

Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория по здравни системи, автор в електронна платформа на мрежата, от 2013 г.

Здравни системи в преход: България, Европейска обсерватория за здравни системи и политики, 2011-2012

Анализ на здравната реформа – научно-изследователски проект на Фондация "Институт Отворено общество" – София, 2005-2007 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 2003-2005 г.

Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по "Бенчмаркинг" - проект за междуболнично сътрудничество между Университетска болница "Инзелшпитал"- Швейцария и университетска болница "Св.Марина"- Варна, съвместно с Асоциация на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт, 2004

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет-Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София, 2002-2005 г.

Обучение по болнично управление на управленския персонал в Университетската МБАЛ "Св. Анна" - София" - международен проект на МЗ, Испанската агенция по международно сътрудничество, Gruppo Consultor de Infraestructuras- Madrid, НЦОЗ, 2001-2002

Проект на фондация "Отворено общество" за издаване на списание в областта на здравната икономика и мениджмънт - "Здравна икономика и мениджмънт", съвместно и с фондация "Светли страници" и издателство "Стено"-Варна, 2001-2002

Експертна дейност

Участие в експертна мрежа Health Systems Policy Monitor (HSPM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики, от 2013 г.

Участие в работни групи за оценка на здравните технологии към Националния център по обществено здраве и анализи по реда на Наредба №9 от 1.12.2015 г. на Министерство на здравеопазването, 2016-2019

Ръководител на работна група „Качество в здравеопазването" към „Партньорство за здраве" – консултативен орган на Министерски съвет, от 2015 г.

Консултант на Световна банка по проект за анализ на хоспитализациите в България (Analysis of service delivery using hospital data led by Técnicas de Salud, S.A. Spain), 2013

Консултантска дейност за лечебни заведения и фармацевтични фирми.

Членство в редколегии на специализирани издания

Редакционна колегия на Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2015 г.

Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", 2001 г.

Рецензент на научни списания

Social Science & Medicine ISSN: 0277-9536

Journal of Pharmacy and Pharmacology ISSN:2328-2150

Journal of US – China Medical Science ISSN:1548-6648

Здравна икономика и мениджмънт, ISSN 1311-9729

Scripta Scientifica Salutis Publicae, ISSN: 2367-7333

International Journal of Integrated Care (IJIC), ISSN: 1568-4156

Scandinavian Journal of Public Health, ISSN: 1403-4948 Online ISSN: 1651-1905

Journal of the Union of Scientists - Varna. Medicine and Ecology Series, ISSN 2603-4565 (Online)

Награди и отличия

Грамота за високи научни постижения на СУБ за 2019 г. за публикацията Bulgaria: Health System Review, Health Systems in Transition, 2018

Отличие с възпоменателна медална емисия „Свети Иван Рилски" на Регионален център с нестопанска цел „Диабетни грижи" Бургас на доц. Антония Димова, д.м. за принос в анализа и популяризирането сред международната общественост на интегрирания модел на грижите за пациенти с диабет на центъра, 2015 г.

Награда „Варна" на Община Варна за 2013 г. в областта на социалните науки за разработката "Health Systems in Transition. Bulgaria:2012", издание на Европейската обсерватория за здравни системи и политики на доц. Антония Димова, д.м., гл.ас. Мария Рохова, д.и., доц. Емануела Мутафова, д.и., гл.ас. Елка Атанасова, д.и. и проф. Стефка Коева, д.ик.н.


Публикации

Над 80 публикации (монографии, учебници, доклади, статии) в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и управление на качеството в здравеопазването.

Научни профили:

Научни публикации​

Отворен достъп

Google Scholar

Academia

Researchgate

Mendeley (Scopus, Science Direct)

Publons (Web of Science)

ORCiD: 0000-0002-6233-5629
Scopus Author ID: 14719199400

ResearcherID: J-7361-2017


Монографии, учебници и книги:

 1. Димова, А. Управление на човешките ресурси в болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 108-139.
 2. Димова, А. Управление на качеството в болницата. Изд. Стено, Варна, 2004, 224 с.
 3. Димова, А. Болничен продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 36-40.
 4. Димова, А. Потребители на болничния продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 41-42.
 5. Попов, М., А. Димова. Организационна диагностика на болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 140-164.
 6. Димова, А. Управление на качеството в болницата. В:. Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 165-221.
 7. Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България: Анализ. Институт Отворено общество, София, 2007, 344 с.
 8. Чобанянева, Ив., А. Димова. Управление на качеството в здравеопазването. Изд. Стено, 2004, 176 с.
 9. Димова, А. Здраве и сигурност на хората в организацията. В: Коев, Й. И кол. Въведение в управлението на човешките ресурси. Е-Литера, Варна, 2007, 239-268.
 10. Иванова, Т., А. Димова, Г. Гарева. Качество на здравните услуги. В: Болничен мениджмънт, под ред. на Л. Иванов и Ж. Големанова, НЦОЗ, 2005, 257-334.
 11. Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186.
 12. Dimova A., Rohova M., Popov M., Rachel B. (2012) Health reform in Bulgaria, In: Bartlett W., Bozikov J., Rechel B. (eds.) Health reforms in South-East Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan, p.p. 49-63
 13. Dimova A. (2012) Bulgaria. In: Legido-Quigley, H., D.Panteli, J.Car, M.McKee, R.Busse (eds.), Clinical Guidelines for Chronic Conditions in the European Union, commissioned by the European Commission's Directorate–General for Health & Consumers to the European Observatory on Health Systems and Policies, 2012, p.p.88-89

Член на

Съюз на учените – Варна
Българско научно дружество по обществено здраве