Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти

Организатор учебна дейност

Дарина Славчева Лефтерова-Сапунджиева

Тел:   + 359 52 677 152, вътр. 2669

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg; Darina.Lefterova@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна 9002
Ул. "Марин Дринов" 55, ет. 1, кабинет 105


Организатор учебна дейност

Невена Иванова Гочева

Тел:   + 359 52 677 152, вътр. 2668 

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg;  Nevena.Gocheva@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна 9002
Ул. ”Марин Дринов” 55, ет. 1,  кабинет 105Организатор учебна дейност

Красимира Александрова Смилянова 

Тел:   + 359 52 677 011,вътр. 2672  

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg; Krasimira.Smilqnova@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна 9002
Ул. "Марин Дринов" 55, ет. 1, кабинет 105Теодора Светлозарова Петрова.jpg

Организатор учебна дейност

Теодора Светлозарова Александрова

Тел:   + 359 52/677 011, вътр. 2672  

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg; Teodora.Petrova@mu-varna.bg
Организатор учебна дейност

Полина Димитрова Рачева

Тел:   + 359 52/677 011, вътр.. 2671   

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg;
Организатор учебна дейност

Галина Стефанова Виткова 

Тел:   + 359 52 677 152, вътр. 2670

e-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg; Galina.Vitkova@mu-varna.bg
 

Адрес: гр. Варна 9002
Ул. "Марин Дринов" 55, ет. 1, кабинет 105


Организатор административно-стопанска дейност

Ваня Димитрова Камбурова

Тел:  + 359 52/ 814626, вътр.. 2626, 0899911888;    

e-mail: Vanya.Kamburova@mu-varna.bg , vanya.kamburova@gmail.com

Адрес: Варна, ул. Брегалница 3, сграда РЗИ, 
ет.1 /до Аудитория „Проф. Капрелян"/