Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Кристиан Александров Калудов


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: k.a.kaludov@gmail.com; kristian.kaludov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Ас. Кристиан Калудов завършва средното си образование в СУ„Св. Климент Охридски“, гр. Варна с природо-математически профил и усилено изучаване на английски език и информатика. През 2021 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Здравен мениджмънт“, а през 2022 г. - магистърска програма по същата специалност.

Академичната си кариера започва през 2023 г., когато след спечелен конкурс е избран за асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на Факултета по обществено здравеопазване. 


Публикации

Член на

​Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) ​