Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Николай Любенов Михайлов д. с.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002;

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, кабинет 709


Катедра: Икономика и управление в здравеопазването
УС: Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: Nikolay.Mihaylov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Образование
Бакалавър по Икономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2002 г.
Бакалавър по Психология, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2007 г.
Магистър по Клинична и консултативна психология, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2010 г.
Фулбрайт специализация по Общностна психология, DePaul University, Чикаго, САЩ, 2011 г.
Доктор по Изследвания и дейности в общности (Community Research and Action), Vanderbilt University, Нешвил, САЩ, 2018 г. Втора специалност „Количествени методи в психологията".

Други обучения и квалификации
Оценяване на програми (САЩ), Организиране на общности (САЩ), Гещалт практика (САЩ), Кариерно консултиране (България), Треньор "Групово-динамичен тренинг и организационно поведение" (България), Позитивна психотерапия (България) и др.

Професионален опит
Творчески редактор в рекламна агенция, мениджър на кариерен център, координатор проекти и обучител в гражданския сектор,  преподавател по организационно поведение и управление на екипи, изследовател.

Изследователски опит
Феноменологично изследване на психотерапевтичната практика в България (магистърска теза), 2009-2010.
 
Асистент в Планиране на оценката на реформа в предоставянето на здравни услуги, финансирани от щата Илинойс, САЩ, DePaul University, Center for Community Research, 2010-2011.
 
Асистент в проект за оценка на ефектите от Nashville Community Coalition for Youth Safety и Nashville Urban Partnership Academic Center of Excellence за превенция на насилието сред младежите в Нешвил и окръг Дейвидсън, Тенеси, 2011-2014.
 
Социологическо изследване на движението против фракинга в България (дисертация), 2012-2017, с награда Newbrough за най-добра дисертация в областта на изследванията на общности, Peabody College, Vanderbilt University.
 
Асистент в изследователски проект „Подкрепа на родителите на подрастващи“ по поръчка на УНИЦЕФ-България, (UNICEF ECARO Regional Study on Parenting Programmes for Parents/Caregivers of Adolescents in Belarus, Bulgaria, Georgia, Moldova, Montenegro and Romania), СНЦ „Асоциация Родители“, 2017-2018.
 
Изследовател в проект „Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители“ по поръчка на МОН, , СНЦ „Асоциация Родители“, 2018-2019.
 
Изследване на училищни общности в България, СНЦ „Асоциация Родители“, 2017 - до момента.
 
Изследовател в проект „Оценка на здравната система в България: ефективност, равнопоставеност, устойчивост“, финансиран от Фонд „Наука" на МУ-Варна, 2018 – до момента.
 
Изследовател в проект „Зеленият морски двор на Варна“, съвместен проект на Медицинския университет – Варна и община Варна, 2018 – до момента.
 

Интереси

Социални и граждански движения, организиране на общности, низинна демокрация, здравни и социални интервенции в общности, планиране и оценка на здравни и социални програми, отношения граждани-институции и граждани-експерти, организационно развитие, качествени и количествени изследователски методи, чувствтителност на здравната система към пациентите и гражданите.

Преподавани дисциплини и курсове

Социология, Изследователски методи, Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Планиране и оценяване на програми, Докторантски семинари.Публикации

Научни публикации

Mihaylov, N. L. (2020). Speaking power to power: Grassroots democracy in the anti-fracking movement in Bulgaria. Journal of Community Psychology, Advance online publication, https://doi.org/10.1002/jcop.22358.

Mihaylov, N. L. (2020). From victims to citizens: Emerging activist identities in the anti-fracking movement in Bulgaria. Journal of Community Psychology, 48(2), 170–191.

Mihaylov, N. L. (2020). Becoming a therapist in Bulgaria: A grounded developmental model. Scripta Scientifica Salutis Publicae, 6(1).

Helm, S., Harré, N., Sasao, T., Mihaylov, N. L., Perkins, D. D., Lee, G., Chinen, S., & Pellman, J. (2020). Ripples on ecological praxis and the natural world. Islands of the Pacific-Asia region. The Community Psychologist, 53(2), 11-14.

Perkins, D. D., Ozgurer, M. R., Lyew, D. A., Mihaylov, N. L., Tankwanchi, A. B. S., Yang, L., & Zhang, Y. (2020). Researching the global development of community psychology and other community development-related fields. The Community Psychologist, 53(3), 42-45.

Рохова, М., Коева , С., Атанасова, Е., Димова, А., Димитрова, М., Минев, М., Михайлов, Н., Николова, В., Йорданова, М. (2019). Оценка на функционирането на здравната система – обосновка и обхват. Здравна политика и мениджмънт, 19 (2), 265-269.

Михайлов, Николай Л. Психотерапевт - как да станеш, как да бъдеш и защо си струва? Варна, Стено, 2019, 124 с.

Йосифов, Йордан, Николай Михайлов, Стефан Лазаров и Деян Петров. Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители. София, Асоциация Родители, 2019, 117 с.

Узунова, Елица, София Бисеринска, Николай Михайлов и Ваня Иванова. Стъпка по стъпка към успешни проекти: Оценка на иновация в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин" – София. София, Институт за прогресивно образование, 2018, 40 с.

Йосифов, Йордан, Николай Михайлов и Давид Кюранов. Знаем ли какво е да си родител на тийнеджър в България? Национални изводи от едно регионално изследване. София, УНИЦЕФ-България, 2018, 28 с.

Harvey, R., and Mihaylov, N. L. (2017) Doing community psychology internationally: Lessons learned in the field. In J. Viola & O. Glantsman (Eds.), Diverse careers in community psychology: a guide through the diversity of options (pp. 270-293). Oxford University Press.

Wegman, H., Fisher, B.W., Geller, J., Lunn, L.M., Palmer, N.A., Perkins, D.D., Mihaylov, N., Partridge, W.L., & Shields, S. (2016). The fieldschool in intercultural education as a model for immersive action-research training and service-learning. In S.L. Barnes et al (Eds.), Academics in Action! A model for community-engaged research, teaching, and service (pp. 167-190). New York: Fordham University Press.

Mihaylov, N. L., & Perkins, D. D. (2015). Local environmental grassroots activism: Contributions from environmental psychology, sociology and politics. Behavioral Sciences, 5(1), 121–153. http://doi.org/10.3390/bs5010121.

Mihaylov, N. L., & Perkins, D.D. (2014). In, out of and across context: Commentary on Conducting needs assessment in a developing country, The Community Psychologist, 47(3), 23-24.

Mihaylov, N., & Perkins, D.D. (2013). Community place attachment and its role in social capital development in response to environmental disruption. In L. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), Place attachment: advances in theory, methods and research (pp. 61-74). Routledge. (Volume won juried prize for the 2014 Environmental Design Research Association Achievement Award)

Mihaylov, N. (2013). Where do youth violence prevention needs and services meet in Nashville? Implementing spatial analysis to a social and policy issue. In Gercheva-Nestorova, G. (Ed.) Proceedings from the XII International Conference in Applied Psychology, Varna Free University Press, Varna, Bulgaria, 675-687.

Михайлов, Н. (2011). А как се чувствате Вие? Качествено изследване на преживяването и смисъла на психотерапевтичната работа в България. Българско списание по психология, 3-4/2011, 730-739.

Михайлов, Н. (2011). Психология отвъд индивида и проблема: обзор на oбщностната психология като изследователска и приложна област и нейните възможности в България. Българско списание по психология, 3-4/2011, 393-398.

Михайлов, Н., Добрев, Д., Хаджиева, М., Биров, Д. (2010). Как да организираме стажове. Наръчник за стажанти, академични наставници и ментори. София: Фондация на бизнеса за образованието.

Член на

Society for Community Research and Action, секция 27 на American Psychological Association.

Българско научно дружество по обществено здраве.