Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

гл.ас.инж. Николай Тинков Дуков доктор


Катедра: по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здрвеопазването
УС:
Е-поща: NTDukov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2845

 

Биография

Николай Дуков придобива бакалавърска и магистърска степен по специалност „Електроника" в Технически Университет – Варна, съответно през 2012г и 2014г. По време на магистърската си програма, разработва дипломната си работа в Университет Гент, Белгия. През 2014г. записва докторантура на тема „Изследване на възможности за създаване на имитационни базови невронни структури и техните реализации" в Технически Университет – Варна, а част от изследванията извършва в Университета на Патра, Гърция. През 2019г. успешно защитава дисертацията си и придобива ОНС „Доктор“.

От 2014г. е хоноруван преподавател в катедра „Електронна техника и микроелектроника“ на Технически Университет – Варна, а от 2017г. е назначен за асистент в катедра „Компютърни науки и технологии“, Технически Университет – Варна. През 2020г. става член на катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, като асистент, а от 2021г. като главен асистент.

Основните му научни интереси са свързани с биомедицинското инженерство. По-специално обработка на биомедицински сигнали и изображения, както и приложението на 3D принтирането в медицината.


Публикации

Член на

БДБФИ – Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство

IFMBE - International Federation of Medical and Biological Engineering

EFOMP - European Federation of Organisations for Medical Physics