Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ас. д-р Ясен Йонков Георгиев


Катедра: Катедра Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на