Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Светлана Кръстева Панайотова д.у.

Медицински университет - Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 704 а


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:здравно-икономически и финансови анализи
Е-поща: svetlana.panayotova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 161

 

Биография

Образование:

Магистърска програма по здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна – 1996 – 2001 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково – 1991 – 1996 г.

Академична позиция:

Асистент в Катедра по икономика и управление на здравеопазването – от 2020 г.

Преподавателска дейност:

Семинарни упражнения по дисциплините „Принципи на икономиката", „Въведение в здравната икономика", „Здравна икономика", „Приложни аспекти на здравната икономика", „Макроикономика и здраве", „Теоретични основи на здравния и фармацевтичния сектор", „Икономически основи на оздравителните и уелнес пазари", „Микроикономикс на здравната организация".

 Участие в проекти:

Проекти за мобилност в областта на висшето образование, Медицински университет – Варна, 2012 – 2020 г.


Публикации

Член на