Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел Издателска дейност

Отдел „Издателска дейност"
ул. „Марин Дринов" 55
гр. Варна, 9002
Тел.: +359 52 677 112
E-mail: press@mu-varna.bg

http://press.mu-varna.bg - Университетско издателство

http://journals.mu-varna.bg - Научни списания

https://conferences.mu-varna.bg/ - Конференции на МУ-Варна

http://books.mu-varna.bg - Онлайн книжарницаПериодични издания:
Scripta Scientifica Medica - ssm@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Pharmaceutica - ssp@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Medicinae Dentalis - ssmd@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Salutis Publicae – sssp@mu-varna.bg
Варненски медицински форум - vmf@mu-varna.bg


История
Издателската дейност стартира още със създаването на Висшия медицински институт – Варна, през 1961 г., с осигуряването на учебни помагала в помощ на образователния процес, а през 1962 г. и с издаването на научното списание „Годишни научни трудове на Висшия медицински институт – Варна“ (от 1966 г. – Scripta Scientifica Medica).

През 1972 г.  се създава офсетова печатна база, която позволява собствено производство и подпомага увеличаващата се потребност от учебна и научна литература. Назначен е специализиран персонал – един печатар и двама книговезци.

От 2013 г. издателската дейност се обособява в самостоятелна структурна единица с екип от редактори и специалисти в областта на дизайна, предпечата и печата, печатна база за цифров и офсетов печат, три книжарници и онлайн книжарница.


Мисия
Мисията на Университетското издателство е да отговори на потребността от качествени и актуални издания, необходими за създаването на висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването и социалната сфера, да подпомага учебната и изследователската дейност чрез използване на съвременни издателски технологии и практики.

При изпълнението на своята мисия Университетското издателство:Ръководител отдел „Издателска дейност"

Инж. Жанета Григорова Радкова

Тел.: +359 52 677 117, Вътр.: 2117

E-mail: radkova@mu-varna.bg
Експерт, информационен маркетинг 

Пламена Василева Маркова-Колева

Тел.: +359 52 677 118, Вътр.: 2118

E-mail: plamena@mu-varna.bg
Експерт, информационен маркетинг

Екатерина Владимирова Куртева

Тел.: +359 52 677 118, Вътр.: 2118

E-mail: ekaterina.kurteva@mu-varna.bg

Организатор, издателска дейност

Ирена Атанасова Славилова

Тел.: +359 52 677 641, Вътр.: 2641

Организатор, университетски издания

Десислава Георгиева Симеонова

Тел.: +359 52 677131, Вътр.: 2131

E-mail: desislava.simeonova@mu-varna.bg

Дизайнер, печатни издания

инж. Даниела Филипова Щерева

Тел.: +359 52 677131, Вътр.: 2131

Графичен дизайн

Ивелина Георгиева Георгиева

Тел.: +359 52 677131, Вътр.: 2131

E-mail: Ivelina.Georgieva@mu-varna.bg 

Графичен дизайнер

инж. Вяра Иванова Кръстева

Тел.: +359 52 677131, Вътр.: 2131

 E-mail: Vyara.Krasteva@mu-varna.bgРазработчик, интернет приложения

Огнян Тодоров Антов

Тел.: + 359 52 677 131, Вътр.: 2131

E-mail: ognyan.antov@mu-varna.bg
Редактор

Галя Андонова Христоскова

Тел.: + 359 52 677 112, Вътр.:  2607

E-mail: Galya.Hristoskova@mu-varna.bg

Редактор

Йорданка Йорданова Петева

Тел.: +359 52 677 118, Вътр.: 2118, 2640

E-mail: yordanka.peteva@mu-varna.bg
Специалист предпечатна подготовка

инж. Анна Петрова Пачева

Тел.: +359 52 677 131, Вътр.: 2131

E-mail:  Anna.Pacheva@mu-varna.bg
Специалист цифров печат и предпечат

инж. Георги Енчев Георгиев

Тел.: +359 52 677 131, Вътр. 2131

Специалист, предпечатна подготовка

Емилия Симеонова Йорданова

Тел.: +35952677112, Вътр.: 2607

E-mail: emiliya@mu-varna.bg
________________________________________________________________________________________

Книжарница и онлайн книжарница

                                  
Продавач-консултант

Диана Юриева Крумова

Тел:052/677 132 , Вътр.: 2132

E-mail: diana.krumova@mu-varna.bg


 

 

Продавач-консултант

Пламена Ленинова Дачева

вътр. тел.: 2836

________________________________________________________________________________________

Печатна база


Книговезец

Ивелина Кънчева Костова

Тел.:  +359 52 677 131

E-mail: Ivelina.Kostova@mu-varna.bg

 

     
Книговезец

Василена Радославова Данова – Цветанова 

Тел.: +359 52 677 131Книговезец

Катя Димитрова Ялъмова

Тел.: +359 52 677 131

Печатар-машинист

Петър Димитров Пачев

Тел.:  +359 52 677 131

E-mail: Petar.Pachev@ mu-varna.bg