Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Обучението по специалност „Дентална медицина" (българоезично и англоезично обучение) е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка. Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини. Преддипломният стаж се извършва на цикли по: протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават професионална квалификация „магистър-лекар по дентална медицина" и образователно-квалификационна степен „магистър".Проф. д-р Стефан Пеев - Декан на Факултета по Дентална медицина​ ​

Факултет по дентална медицина


Дни на отворените врати във Факултета по дентална медицина

Новите симулационни зали във Факултета по дентална медицина

​За 5 години иновации - новите традиции„Дентакафе“ с доц. д-р Радосвета Андреева