Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ФАРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите по фармация е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с продължителност пет години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити.

Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".​ ​Отворени врати 2021 - Факултет "Фармация"


Дни на отворените врати във Факултета по фармация

Дни на отворените врати в Катедрата по химия