Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

 Магистърската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа.
Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти с:
       - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" от всички професионални направления;
       - ОКС „професионален бакалавър", специалност „Рентгенов лаборант".

Магистърът по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютъризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, здравноосигурителни организации, консултантски и експертни организации работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването и др.

 


​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


​ ​Доц. инж. Маринела Йорданова - специалност "Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"

​Специалност "Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи