Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Инспекторът по обществено здраве е специалист, който провежда държавен здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и отговорна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, предпазване от заболявания и укрепване здравето и трудоспособността на населението.Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна


​Специалност "Инспектор по обществено здраве"


Обучението по специалност „Инспектор по обществено здраве“