Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

 
Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни, хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от сложния диагностичен процес, което изисква отлична подготовка, издръжливост и отдаденост.


Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна

Специалност „Медицински лаборант“