Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК

 
Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и може да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести.Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна


Специалност „Медицински оптик"

Какво изучава медицинският оптик