Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ОПТОМЕТРИСТ

Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве, и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври "Медицински оптик". Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научноизследователска дейност.

Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.

​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


​ ​Проф. д-р Христина Групчева - специалност "Опометрист"


 
 


Обучението по специалност "Оптометрист"