Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ПОМОЩНИК – ФАРМАЦЕВТ


 
Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна

„Помощник - фармацевт“


Обучението по специалност „Помощник фармацевт“