Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ, УЕЛНЕС И СПА

Магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ е проектирана да отговори на потребностите на бързо развиващите се оздравителни и уелнес пазари в България от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитатор“; с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Кинезитерапия“; с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, с професионален практически опит в областта.

Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 


​Отворени врати 2021 - Факултет "Обществено здравеопазване"


​​Специалност "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС "магистър" - доц. д-р Евгения Владева


​ Любомир Стамболийски, търговски директор на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" за специалност  "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа"


​„Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“ - специалност с много възможносвти за реализация​Защо да изберете специалност "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа"


Специалност "Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС "магистър"