Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ВОЕНЕН ЛЕКАР

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационните степени „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.


Специалност "Военен лекар" в МУ-Варна


Бъдещите военни лекари от випуск 2025 положиха клетва

Повишен интерес към новата специалност „Военен лекар“

​Мисия Военен лекар - генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски