Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ЗЪБОТЕХНИК

 
Зъботехникът е здравен специалист, който е част от екип, ръководен от лекар по дентална медицина. Той изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини в специализирани здравни заведения, наречени зъботехнически лаборатории. Получилият професионална квалификация ,,Зъботехник" може да работи в зъботехнически лаб оратории в България и в чужбина, както и да разкрива своя собствена.


​Доц. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж - Варна

Специалност "Зъботехник"


Обучение по специалност „Зъботехник“

Да ваеш красиви усмивки Обучението по зъботехника    във Варна – развитие в годините