Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Филиалът на Медицински университет – Варна в град Велико Търново е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник  бр. 53 от 14.07.2015 г.

Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Предвиденият годишен прием на студенти за Филиал - Велико Търново е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий" във Велико Търново, (ул.„Михаил Кефалов"  № 2).

Повече информация вижте в рекламната брошура на Филиал Велико Търново тук 

Повече информация за кандидатстудентската кампания във Филиал Велико Търново вижте тук.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОНЛАЙН ТУК

 

Откриване на Филиал на МУ - Варна във Велико Търново

Ден на отворените врати във Филиала на МУ – Варна във Велико Търново


Един филиал – много възможности


Акушерките и медицинските сестри имат голям избор за работно място