Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Прием на студенти във Филиал Велико Търново

Класиране и записване

___________________________________

Резултати от изпит-тест по биология - Филиал Велико Търново

___________________________________

За повече информация:

гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" № 2 (Хуманитарна гимназия)

e-mail: mu-tarnovo@mu-varna.bg

тел.: 0889 90 99 87