Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове


Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2021/2022 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2021/2022 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следните кандидатстудентски подготвителни курсове за учебната 2021/2022 година:

Интензивен курс по Химия за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"; 

Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"; 

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник";

 Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве";

Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен; 

Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година  за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен;

Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година  за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново.