Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

В помощ на кандидат-студентите - справочници и сборници за подготовка

„Справочник за прием на студенти за учебната 2015-2016 година“, „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентския изпит по биология“ (в две части – върху материала за 8 клас и за 9 клас) и „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2015“ са на разположение на кандидат-студентите за специалностите в МУ-Варна. Помагалата могат да бъдат закупени от следните книжарници във Варна и Сливен.

В „Справочник за прием на студенти за учебната 2015-2016 година“ ще получите повече информация за специалностите в Медицински университет – Варна, Медицински колеж и филиал Сливен, както и за условията и документите за кандидатстване, състезателните изпити, балообразуването, конспектите и друга важна и полезна информация.

Тазгодишният изпит по биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" в Медицински университет – Варна ще се състои от решаване на комбинация от тестови въпроси върху учебния материал за 8-ми и за 9-ти клас и развиване на един въпрос от учебния материал за 10 клас.

Сборникът със задачи за кандидатстудентския изпит по химия съдържа общо 220 задачи, разделени в два раздела: неорганична и органична химия (по 110 задачи за всеки раздел).