Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Такси за обучение на чуждестранни граждани

Съгласно изискванията на Закона за висшето образование ежегодно през месец май, с Постановление на Министерски съвет, се утвърждават таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за предстоящата учебна година.

Годишната такса за обучение през 2021/2022 г. по специалностите Медицина и Дентална медицина АЕО е в размер на 8000 евро. Таксата за обучение по специалността Фармация, АЕО е в размер на 6000 евро.
Таксата може да бъде платена на две равни вноски (по 4000, съответно 3000 евро) преди започването на всеки семестър (септември и февруари).


Специалности

Образователно-квалификационна степен

Годишни такси за уч. 2018/2019 г.

Медицина

Магистър

7000  eвро

Дентална медицина

Магистър

7000 eвро

Медицина – англоезично обучение

Магистър

8000 eвро

Дентална медицина — англоезично обучение

Магистър

8000 eвро

Фармация

Магистър

7000 eвро

Фармация— англоезично обучениеМагистър6000 eвро

Медицинска сестра

Бакалавър

3350 eвро

Акушерка

Бакалавър

3350 eвро

Здравен мениджмънт

Бакалавър

3350 eвро

Управление на здравните грижи

Бакалавър

3350 eвро

Медицински лаборант

Професионален бакалавър

3350 eвро

Рентгенов лаборант

Професионален бакалавър

3350 eвро

Помощник- фармацевт

Професионален бакалавър

3350 eвро

Зъботехник

Професионален бакалавър

3350 eвро

Инспектор по обществено здраве

Професионален бакалавър

3350 eвро

Рехабилитатор

Професионален бакалавър

3350 eвро

Медицински козметик

Професионален бакалавър

3350 eвро

Медицински оптик

Професионален бакалавър

3350 eвро

Подготвителен курс по български език


3500 eвро

Подготвителен курс по английски език


4000 eвро

Годишната такса за обучение включва:

  • Участие и посещение на лекции, семинари и практически занятия;
  • Проверка на получените знания и умения чрез колоквиуми, тестове и семестриални изпити;
  • Употребата на аудитории, лекционни зали, лаборатории, клиники и оборудване.