Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Биология за специалностите

​ "Медицинска сестра", "Акушерка", "Кинезитерапия", "Медицински лаборант", "Помощник-фармацевт", "Инспектор по обществено здраве", "Рехабилитатор", "Рентгенов лаборант" и "Медицински козметик"Решение на теста от кандидатстудентски изпит по биология, проведен на 19.07.2016г.