Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и направление "Военен лекар"

Указания за попълване на теста по биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"


НОВО!!! Примерен тест за изпита по биология за учебната 2021/2022 година - Вариант 1 

НОВО!!! Примерен тест за изпита по биология за учебната 2021/2022 година - Вариант 2

НОВО!!! Примерен тест за изпита по биология за учебната 2021/2022 година - Вариант 3