Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и направление "Военен лекар"

Указания за попълване на теста по биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"