Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и направление "Военен лекар"


Решение на теста от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 06.07.2018г.​