Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и направление "Военен лекар"

​​​​Изпитът по химия включва решаване на една задача и тест върху учебния материал, изучаван в СОУ по химия и опазване на околната среда в 8, 9, 10, 11 и 12 клас (задължителна и профилирана подготовка), посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите. Програмата за изпита по химия можете да видите т​ук, а тук можете да се запознаете с учебниците.               
Задачата е от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2022 г.
Тестът включва въпроси от „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2022 г. Информация за сборниците можете да откриете тук.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примерни тестове:

Критерии за оценяване на кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 20 април 2024 г.Решение на отворените въпроси и тестовата комбинация от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 05.07.2021 г.

Критерии за оценяване от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 05.07.2021г.

Решение на отворените въпроси от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 29.05.2021 г. 
Решение на тестовата комбинация от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 29.05.2021 г.