Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Kласиране група 11

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“, образователно-квалификационна степен „магистър“ можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-548/10.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна: 

11 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

16 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел.: 052677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

​​

​​Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ и „Козметология“, образователно-квалификационна степен „магистър“ можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове и адреси, определени със заповед №Р-100-510/02.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна: 

- За специалностите „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“ и „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“ – от 3 до 9 август 2023 г. включително (без събота и неделя) в стая 105 във Факултет „Обществено здравеопазване“ (гр. Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, етаж 1);

- За специалностите „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ и „Козметология“ – от 3 до 9 август 2023 г. включително (без събота и неделя) в стая 209 във Факултет „Фармация“ (гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, етаж 2). 

Записването се осъществява от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук

Телефон за контакт с Факултет „Обществено здравеопазване“: 052 677152.

Телефони за контакт с Факултет „Фармация“: 052 677204; 052 677220.​

​​