Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за група 4


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за Филиал Шумен (за обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-562/17.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

22 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Акушерка“ – Филиал Шумен, на място във Филиала, ул. „Васил Априлов“ №63, тел. 0882450008.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук


Уважаеми кандидат-с​туденти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново (за обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-530/08.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

9 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

10 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

11 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

16 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицинска сестра“ – Филиал Сливен, на място във Филиала, ул. „Ген. Столетов" №30, тел. 0889800305;
 3. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Шумен, на място във Филиала, ул. „Васил Априлов“ №63, тел. 0882450008;
 4. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Велико Търново, на място във Филиала, ул. „Михаил Кефалов“ №2 (Хуманитарна гимназия), тел. 0889098965.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук. ​


​Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за Филиал Шумен (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-511/02.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

3 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

4 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицинска сестра“ – Филиал Шумен, на място във Филиала, ул. „Васил Априлов“ №63, тел. 0882450008.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук. ​
Уважае​ми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и филиалите в градовете Сливен и Шумен (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-491/27.07.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

28 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

31 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

1 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Сливен, на място във Филиала, ул. „Ген. Столетов" №30, тел. 0889800305;
 3. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Шумен, на място във Филиала, ул. „Васил Априлов“ №63, тел. 0882450008.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.​


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Ак​ушерка“, включително и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-469/20.07.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

24 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

25 юли (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 юли (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Сливен, на място във Филиала, ул. „Ген. Столетов" №30, тел. 0889800305;
 3. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Шумен, на място във Филиала, ул. „Васил Априлов“ №63, тел. 0882450008;
 4. За специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – Филиал Велико Търново, на място във Филиала, ул. „Михаил Кефалов“ №2 (Хуманитарна гимназия), тел. 0889098965.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


​​​