Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за група 5

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите „Биомедицинска техника и технологии“ и „Медицински оптик“ (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-562/17.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

22 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Биомедицинска техника и технологии“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.​Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че класираните за студенти за попълване на незаетите места за специалностите „Логопедия“ и „Медицински оптик“ (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-549/10.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

11 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Логопедия“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук. ​

​​

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-526/07.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

8 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

9 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“ и „Логопедия“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите „Биомедицинска техника и технологии“, „Логопедия“, „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ и „Медицински оптик“ (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-513/03.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

4 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

7 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

8 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

9 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

10 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

11 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

16 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалностите „Биомедицинска техника и технологии“, „Логопедия“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-511/02.08.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

3 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

4 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“ и „Логопедия“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук. ​​​
Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-491/27.07.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

28 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

31 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

1 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“ и „Логопедия“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.​


Уважаем​и кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ (за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) можете да проверите тук или да изтеглите от тук​.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-469/20.07.2023 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

24 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

25 юли (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 юли (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“ и „Логопедия“ – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалността „Медицински оптик“ – гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


​​