Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​ Класирания за специалностите „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Инспектор по обществено здраве“, „Медицински козметик“ и „Кинезитерапия“

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че класираните за студенти за попълване на незаетите места по специалностите

„Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Медицински оптик" (обучение със средства от държавния бюджет) можете да проверите тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед № Р-100-565/24.08.2021г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

25 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.


Записването се осъществява на следното място:

 1. Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна:

17 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

18 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

19 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че класираните за студенти за попълване на незаетите места по специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или изтеглете от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-524/10.08.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

11 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

12 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-519/09.08.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

10 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

11 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

12 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

13 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или изтеглете от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-509/05.08.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

6 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

9 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или изтеглете от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-498/02.08.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

3 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

4 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-479/27.07.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

28 юли (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

29 юли (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

30 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна - „Медицински лаборант", „Медицински козметик", „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-462/20.07.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 юли (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

22 юли (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

23 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

 1. За специалността „Кинезитерапия" – Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
 2. За специалностите от Медицински колеж – Варна – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.