Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

График за провеждане на класирания в МУ-Варна за учебната 2018/2019 година​

Класирания за специалност "Оптометрист"

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве" – ОКС „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна:

12 октомври (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

15 октомври (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677011.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" и „Опазване и контрол на общественото здраве" – ОКС „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна:

09 октомври (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

10 октомври (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677011.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Опазване и контрол на общественото здраве" – ОКС „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна:

27 септември (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

28 септември (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

01 октомври (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

02 октомври (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

03 октомври (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

04 октомври (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

05 октомври (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677011.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността "Оптометрист" – ОКС „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-629/11.09.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:​

12 септември (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

13 септември (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

14 септември (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 3, каб. 307, тел. 052 677011.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.