Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за магистърски специалности

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" и „Опазване и контрол на общественото здраве", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-648/19.10.2020 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

19 октомври (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

20 октомври (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

21 октомври (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

 

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-628/09.10.2020 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

12 октомври (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

13 октомври (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 октомври (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

15 октомври (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-592/30.09.2020 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

1 октомври (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

2 октомври (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

5 октомври (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

6 октомври (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

7 октомври (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

8 октомври (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността „Оптометрист" – ОКС „магистър" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-406/05.08.2020 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

6 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

7 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

10 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

11 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.