Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

График за провеждане на класирания в МУ-Варна за учебната 2018/2019 година​

​Класирания за специалностите "Здравен мениджмънт" - ОКС "бакалавър", "Логопедия" и "Медицински оптик"

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед № Р-100-566 от 20.08.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

21 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

22 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

23 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед Р-100-551/10.08.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:​

13 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

16 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

17 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед Р-100-550/10.08.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

13 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 3, каб. 307, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-538/07.08.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

08 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

09 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 3, каб. 307, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-507/31.07.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:​

01 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

02 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

03 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

06 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 3, каб. 307;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-486/24.07.2018 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:​

25 юли (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 юли (четвъртък) от 14.00 до 16.30 ч.

27 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

30 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 3, каб. 307;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.