Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалностите

„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-728/19.10.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна: 

20 октомври (сряда) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

21 октомври (четвъртък) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105а и 105б, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-718/14.10.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

15 октомври (петък) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

18 октомври (понеделник) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105а и 105б, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №-100-688/08.10.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

12 октомври (вторник) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

13 октомври (сряда) от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

Записването се осъществява от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105а и 105б, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за обучение срещу заплащане по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър" можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-661/28.09.2021 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

- За специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" – на 4 и 5 октомври 2021 г. в стая 105а;

- За специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" – на 4 и 5 октомври 2021 г. в стая 105б;

- За специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" – на 4 и 5 октомври 2021 г. в стая 105б;

- За специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" – на 6 и 7 октомври 2021 г. в стая 105а;

- За специалността „Опазване и контрол на общественото здраве" – на 6 и 7 октомври 2021 г. в стая 105б.

Записването се осъществява от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105а и 105б, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.