Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Направление "Военна медицинска сестра"

​​


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), предлага възможност за обучение по направление „Военна медицинска сестра“, което съчетава обучение по специалност „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с четвърта степен на професионална квалификация.

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния четиригодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ в Професионалния старшински колеж на ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

Подробна информация за обучението и възможностите за реализация може да бъде открита на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg, и на ВВМУ: www.naval-acad.bg.​


​​Откриване на учебната година за Първия випуск „Военна медицинска сестра“ в МУ-Варна

​​

Първият випуск "Военна медицинска сестра" положи клетва