Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Alumni Club


На 24.01.22 се проведе онлайн среща организирана от генералния секретар на Балканското дружество по оториноларингология хирургия на глава и шия Проф. Джем Узун и секретаря на балканското дружество Доц. Д-р Марио Милков. Програмата на срещата включи представяне на “Аудио-вестибуларен и сънен център “ към Университетския медико-дентален център, ситуиран във Факултета по Дентална медицина. Доц. д-р Марио Милков и Д-р Мирослав Стойков изнесоха презентация посветена на  дейността на лабораторията, за новите иновативни методи на изследване и диагностика в аудиовестибулогита, за профилактиката на сънната апнея при автобусните шьофиори от градски транспорт, за скрининговите програми на слуха при новородени и подрастващи. 

Обърнато беше внимание за последния скринг на пациенти прекарали Ковид-19 с аудио вестибуларни проблеми . Участниците, които част от тях са членове на “Алумни клуб и приятели “ при МУ-Варна, задодаха много въпроси. Изказаха поздравления към нашия Университет за набавянето на тази високо технологична апаратура и пожелаха много научни успехи . Доц. Милков покани всички гости на предстоящото честване на 10 години Алумни клуб и приятели, което ще се проведе на 1-2 Април във Велико Търново, ако  има подходящи условия свързани с пандемията.