Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти

Отдел "Международно сътрудничество"​
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
България​


Доц. Анета Илиева Докова, д.и.
Ръководител
Отдел "Международно сътрудничество"
Тел: +359 52 677 019

E-mail: dokova@mu-varna.bg
Ваня Русева Маринова

Експерт "Международно сътрудничество"
Тел: +359 52 677 109, вътр. 2109
E-mail: vanya.marinova@mu-varna.bg
international_relations@mu-varna.bg
Силвана Бонева Добрева

Експерт "Международно сътрудничество"
Административен координатор по програма „Еразъм+“
Тел: +359 52 677 020, вътр. 2609
E-mail: silvana.dobreva@mu-varna.bgМариана Стефанова Мирчева 

Експерт "Международно сътрудничество" 
Административен координатор по програма „Еразъм+“
Тел: +359 52 677 020 , вътр. 2020
E-mail: mariana.mircheva@mu-varna.bg ;

erasmus@mu-varna.bg