Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Отдел Международно сътрудничество

Отдел "Международно сътрудничество"​
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
България​Ръководител

Доц. Анета Илиева Докова, д.и.

Тел: +359 52 677 019

Експерт "Международно сътрудничество"

Ваня Русева Маринова

Тел: +359 52 677 109, вътр. 2109

E-mail: vanya.marinova@mu-varna.bg
international_relations@mu-varna.bgЕксперт "Международно сътрудничество"
Административен координатор по програма „Еразъм+“

Силвана Бонева Добрева

Тел: +359 52 677 020, вътр. 2609Експерт "Международно сътрудничество" 
Административен координатор по програма „Еразъм+“

Мариана Стефанова Мирчева

Тел: +359 52 677 020 , вътр. 2020