Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност


  

От началото на 2012 година в Медицински университет - Варна е създаден отдел „Международни програми и проекти", който отговаря изцяло на променените реалности в сферата на висшето образование и подготовката на проекти. Дейността на отдела е структурирана за обединяване на усилията на всички научно-изследователски и административни звена за постигане на стратегическите цели на университета. Проектите са модерен инструмент за цялостната политика на ръководството за постигане на образователни, научно-изследователски и практически резултати. Отделът работи активно по всички програми, които позволяват участието на университета.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна има дългогодишен опит в реализацията на национални и международни проекти и програми за повишаване на качеството на образователната и научно-изследователската си дейност. През периода 2012 - 2016 г. са спечелени повече от 20 проекта и реализацията и управлението на някои от тях продължава и през следващите години.

 

Повече информация за други проекти, изпълнявани в Медицински университет – Варна, може да намерите ТУК