Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти
 

ДАННИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

Медицински университет – Варна

PIC номер:  999506431

Еразъм Харта за висше образование Ref. Ares (2021 ) 1519271 – 26/02/2021

Идентификационен код по Програма „Еразъм+": BGVARNA 03

Адрес: ул. „Марин Дринов" № 55, 9002 Варна, България

 

 

КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+"


Институционален координатор 


Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Директор, дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество"
Тел. 052/ 677 089
E-mail: kostadinova@mu-varna.bg
 
Административни координатори


Мариана Мирчева
Отдел „Международно сътрудничество"

Тел: 052/ 677 020

Е-mail: mariana.mircheva@mu-varna.bg , erasmus@mu-varna.bg


Силвана Добрева
Отдел „Международно сътрудничество"
Тел: 052/ 677 020
Е-mail: silvana.dobreva@mu-varna.bg 


Ас. Светлана Панайотова 
Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Тел. 052/ 677 050
E-mail: svetlana.panayotova@mu-varna.bg 


Факултетни координатори 

Факултетен координатор „Медицина"

Проф. д-р Златислав Димитров, д.м.н.
Декан на Факултет "Медицина"
Тел. 052/ 677 069
E-mail: zsd@mu-varna.bg 


Факултетен координатор „Дентална медицина"

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
Декан на Факултет „Дентална медицина"
Тел. 052/ 677 200
E-mail: stefan.peev@mail.bg ; stefan.peev@mu-varna.bg 


Факултетен координатор „Обществено здравеопазване"

Проф. Антония Димова-Йорданова, д.м.
Декан на Факултет „Обществено здравеопазване"
Тел. 052/ 677 010         
E-mail: antonia.dimova@mu-varna.bgant_dimova@abv.bg   


Факултетен координатор „Фармация"

Проф. д-р Петко Маринов, д.м. 
Декан на Факултет „Фармация"
Тел. 052/ 677 203         
E-mail: petko.marinov@mu-varna.bg    


Координатор за Медицински колеж

Доц. Антоанета Цветкова, д.и.
Директор на Медицински колеж – Варна
Тел: 052/ 677 050
Е-mail: antoaneta.tsvetkova@mu-varna.bg 
      

​Координатор за Филиал Шумен

Проф. Соня Тончева, д.оз.н.
Директор на Филиал Шумен
Тел: 0882 450 008
Е-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg


Координатор за Филиал Велико Търново

Доц.  Диана Димитрова, д. пс.
Директор на Филиал Велико Търново
Тел: 062/ 690 024
Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg
 

Координатор за Филиал Сливен

Проф. д-р Иван Димитров, д.м.н.
Директор на Филиал Сливен
Тел: 052/ 978 524
Е-mail: ivan.dimitrov@mu-varna.bg
 

Научни координатори

Проф. д-р Йото Йотов, д.м.  
Зам. - декан на факултет „Медицина"
Тел:  052/ 978 373
E-mail: yoto.yotov@mu-varna.bg


Доц. д-р Стоян Павлов, д.м.
Зам. - декан на факултет „Медицина"
Тел: 052/ 677 050
Е-mail: stoyan.pavlov@mu-varna.bg


Доц. д-р Николай Сапунджиев, д.м. 
Ръководител УС: Ушно-носно гърлени болести, катедра „Неврохирургия и УНГ болести"
Тел: 052/ 978 535; 052/ 978 571
Е-mail: n.sapundzhiev@gmail.com

Проф. Бистра Калчева – Галунска, д.х. 
Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутрогеномика
Тел: 052/ 677 050, вътр. 2883
Е-mail: bistra.galunska@gmail.com

Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. 
Ръководител Катедра по здравни грижи към Факултет „Обществено здравеопазване"
Тел: 052/ 677 274
Е-mail: silvia.borisova@mu-varna.bg

Доц. Николай Недев, д.оз.
Зам. – директор на Медицински колеж
Тел: 052/ 677 261
Е-mail: nikolay.nedev@mu-varna.bg 

 

Kоординатор от отдел „Международно сътрудничество"

Доц. Анета Докова, д.и.

Ръководител отдел „Международно сътрудничество"

Тел: 052/ 677 019
Е-mail: dokova@mu-varna.bg