Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
 

Наименование на проекта: „Варна – сцена на мултинационални младежки общности"

Програма: Фонд "Култура" към Община Варна

Година на изпълнение: 2019

Цели на проекта: Проектът за филм „Варна – сцена на мултинационални младежки общности" цели да представи начина на живот във Варна на групи младежи от различни националности и етноси – техните интереси в областта на културата, изкуствата, спорта и свободното време
Представяне на филма в Културния институт на България в Берлин