Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Анкети

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Анкета за фармацевти:

Анкета за комуникацията в здравеопазването:
Анкета за учебно съдържание по чужд език за медицински цели:
Анкета за комуникацията с  пациенти:

Уважаеми студенти, предстои разработване и внедряване на автоматизирана административна информационна система, която ще Ви позволява достъп до различни информационни ресурси на МУ-Варна. Моля, с оглед правилно определяне на възможностите на системата да попълните Вашите очаквания към нея.


Уважаеми преподаватели в МУ-Варна, предстои разработване и внедряване на автоматизирана административна информационна система, която ще Ви позволява достъп до различни информационни ресурси на МУ-Варна. Моля, с оглед правилно определяне на възможностите на системата да попълните Вашите очаквания към нея.​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​