Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Еразъм+

 

Европейската програма „Еразъм+" е насочена към ефективното взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Проектите за образователна мобилност в областта на висшето образование насърчават транснационалната мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители от сферата на висшето образование.