Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти


  
Александър Методиев Дончев, доктор

Ръководител, институционални проекти
Тел:+359 52 677 038
E-mail: alexander.donchev@mu-varna.bg 
Илияна Анчева Георгиева 

Eксперт, институционални проекти
Тел:+359 52 677 038
E-mail: Iliyana.Georgieva@mu-varna.bg