Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти

Отдел "Проектна дейност"
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55; каб. 212; Варна 9002; България 


  

Ръководител, проектна дейност

Александър Методиев Дончев, доктор

Тел:+359 52 677 038

Експерт, проектна дейност

Красимира Георгиева Цанкова

тел.: +359 52 677 038

E-mail:krasimira.tsankova@mu-varna.bg 
Експерт, проектна дейност

Даяна Кирилова Димова-Сечинти

тел.: +359 52 677 038

E-mail:Dayana.Dimova@mu-varna.bg