Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Кратка история

​​С Решение на Академичния съвет на МУ – Варна от 25.03.2007 г., създаденият през 2004 г. Център по европейска интеграция и международна дейност се разрастна и се преструктурира изцяло в съответствие с нарасналите международни контакти и дейности, свързани с пълноправното членство на Република България в Европейския Съюз. Привлечени бяха сътрудници по различните направления и програми и Центърът се преименува в Международен отдел.

От март 2012 г., за да отговорим на променените реалности в сферата на висшето образование и подготовката на проекти по структурните фондове, се обособи в отдел „Международни проекти и програми", а Отделът беше преименуван на Отдел „Международно сътрудничество", като запази функциите си, и към него премина организацията и координацията по програма „Еразъм".